Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Als een dief in de nacht

volkomen onverwacht

Op verschillende plaatsen in het Nieuwe Testament wordt gewaarschuwd dat het laatste oordeelLaatste oordeel, dag des oordeels, jongste dag volstrekt onverwacht zal aanbreken, 'als een dief in de nacht'.

Postma speelde Johan Wever aan en als een dief in de nacht sloop Wever langs z'n directe tegenstander om driftig uit te halen. Vanaf de zestienmeterlijn spoot de bal achter doelman Ronald van de Kraan: 0-1. (Meppeler Courant, sept. 1994)

Heeft betrekking op:

MatteĆ¼s 24:43, Lucas 12:39-40, 1 Tessalonicenzen 5:2, 2 Petrus 3:10, Openbaring 3:3