Overzicht bijbelboeken

Over > Hoofdpersonen

Amos

Amos was een profeet uit het zuidelijke koninkrijk Juda, die zich in zijn profetieën hoofdzakelijk tegen het noordelijke rijk Israël keerde. Hij profeteerde waarschijnlijk rond 760 voor Christus. Alles wat over de persoon van Amos bekend is, is afkomstig uit het gelijknamige bijbelboek. In 1:1 wordt verteld dat hij een schapenfokker uit Tekoa was. Vanaf hoofdstuk 7 is de tekst in de ik-vorm gesteld: ik Amos. Een bijzonder gedeelte is dan 7:10-17, waarin Amos tegenover de priester Amasja het volgende getuigenis over zichzelf aflegt: ‘Ik ben helemaal geen profeet, en ook geen profetenleerling. Ik ben veeboer en vijgenteler. Maar de HEER heeft me van achter mijn schapen vandaan gehaald, en het is de HEER die tegen me heeft gezegd: “Ga naar mijn volk Israël en profeteer daar.” (...)’

Heeft betrekking op:

Amos 1:1