Overzicht bijbelboeken

Kunsten > Beeldende kunst

Amos in Kruiningen

Omer Gielliet
Amos

"Op de dijk bij de sluizen van Kruiningen, met zijn rug naar de Westerschelde, staat de profeet Amos. Zijn uit een boomstam gehouwen armen wijzen houterig naar boven: de rechter naar de polders van Zuid-Beveland, de linker naar de hemel. Het werk is gemaakt door Omer Gielliet (1925), pastoor, dichter en beeldhouwer te Breskens.

De Kruininger Amos maakt deel uit van een serie houten beelden die Gielliet sinds 1989 langs de Schelde plaatste, als onderdeel van een protestbeweging tegen de voortgaande vervuiling van het Scheldewater en het daarmee verbonden leefgebied. Bij de bron van de rivier in Noord-Frankrijk staat een grote houten komma, ten teken dat het leven ondanks alle destructie niet eindig is maar voortgaat. In het Belgische plaatsje Doel stond een beeld van de profeet Jona, maar dat is inmiddels ten prooi gevallen aan de zwammen en volledig vergaan. De groep eindigt in Breskens met een staketsel van vijf beelden, met motto's als 'Horen, zien, niet zwijgen', 'Nadenken' en 'Zoeken wat verloren is'.

In Kruiningen wachtte de profeet Amos indertijd een warm onthaal. De gemeente plaatste bij het beeld van Gielliet een plaquette, die inmiddels door vandalen gedeeltelijk onleesbaar is gemaakt. De begeleidende tekst, die opgesteld werd door een plaatselijke predikant, luidde:

Langs de Schelde van bron tot zee staan wachters.
Hier staat Amos,
de fruitteler en schapenfokker in Israel (+ 750 v. Chr.)
Hij waarschuwde tegen de vernietiging van het leven.
Nog klinken zijn woorden. Ze staan in de bijbel.
 
- geplaatst 19 juli 1991 -

De gemeente Reimerswaal - onder wier beheer het beeld valt - is desgevraagd niet van plan het beschadigde bord te vervangen. Net als Jona in Doel blijkt ook Amos in Kruiningen niet bestand tegen het zilte Scheldemilieu. Langzaam rot hij weg, en is daarmee een beeldende illustratie van het protest dat hem indertijd tot aanzijn riep."

De alinea's hierboven werden rond 2002 geschreven. In 2013 kreeg onze redactie een aantal correcties en aanvullende informatie toegestuurd. Om te beginnen: het beeld staat niet bij Kruiningen, maar op de dijk bij Hansweert. Het betreft een nieuw aangelegde ringdijk om de oude voorhaven heen, die rond 1990 gedempt werd en door Rijkswaterstaat met zwaar vervuild baggerslib werd volgestort. Daar was toen veel commotie over; de plaatsing van Amos op initiatief van de predikant en het comité Leefbaarheid Hansweert symboliseerde dat protest. Het goede nieuws anno 2013: de opmerking dat het beeld langzaam lijkt weg te rotten is achterhaald, daar het in 2007 vervangen is door een bronzen replica, gemaakt door kunstenaar Eric Odinot uit Zierikzee. Inmiddels is 'een rondje Amos' een begrip geworden in Hansweert. Een bestemmingsplan meldt: "Het 'rondje Amos' vormt een karakteristiek deel van Hansweert en biedt inwoners goede mogelijkheden voor een korte wandeling langs, en met uitzicht op de Westerschelde." Ook fietsers die de Zeevruchtenroute of de Schelde-Rheinroute (LF13) doen, komen langs Amos.

Zie ook

  • Omer Gielliet
    Jona
  • Toon terzijde Omer Gielliet - Jona

Heeft betrekking op:

Amos 5:14