Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Apocalyps, apocalyptisch

(betrekking hebbend op) een wereldomvattende ramp of totale catastrofe die in verband wordt gebracht met de eindtijd

Apocalypsis betekent letterlijk 'openbaring' en is de Latijnse naam van het laatste bijbelboek; deze naam is afgeleid van het eerste woord van de (Griekse) tekst. De betekenis van het woord is echter verruimd tot 'gebeurtenissen die in dat bijbelboek beschreven staan', namelijk de periode rond de ondergang van de wereld en het Laatste Oordeel.Laatste oordeel, dag des oordeels, jongste dag Vervolgens is de betekenis soms verder vervaagd.

Deze wereld is de wereld van Auschwitz en de dreigende Apocalyps. (Trouw, 12-12-1998, p. 17.)
(Over de roman De joodse messias:) Een nieuw hoogtepunt in het duizelingwekkende oeuvre van Arnon Grunberg: apocalyptisch, controversieel en hilarisch! (ECI, september 2004)

Heeft betrekking op:

Openbaring 1:1