Overzicht bijbelboeken

Terzijde

Armzalige goden

Hans Mielich
Di Lasso's boetepsalmen geïllustreerd: Psalm 31:7
Wie armzalige goden vereren - ik haat ze,
ík vertrouw op de HEER.

Orlando di Lasso's notenschrift van Psalm 31:7 is hier geïllustreerd met verschillende passages uit het Oude Testament. In het hartvormige gedeelte zien we het beeld van het gouden kalf waarvoor het volk op de knieën ging. Op de voorgrond worden dieren geslacht die bedoeld zijn als offergaven aan het beeld. Een furieuze Mozes (vgl. Exodus 32:19) staat met de twee wetstafels onder zijn arm prominent in beeld. Te midden van de knielende menigte wijst hij zowel naar het gouden kalf als naar de offers die gebracht zullen worden.

Verscholen in het rankenornament is links een illustratie uit 2 Samuël 3:27 te zien: Joab vermoordt Abner. In een schijnbaar vriendschappelijke omhelzing stoot Joab Abner een dolk in de rug - in tegenspraak met de bijbeltekst waarin staat dat Abner in de buik getroffen wordt.

Zie ook

  • Toon terzijde Orlando di Lasso's boetepsalmen geïllustreerd

Heeft betrekking op:

Psalm 31:7, 2 Samuël 3:27, Exodus 32:19