Overzicht bijbelboeken

Over > Hoofdpersonen

Artaxerxes

In Ester (Grieks) wordt koning Ahasveros uit het gelijknamige oudtestamentische boek Artaxerxes de Grote genoemd. Deze Artaxerxes (Ahasveros) was koning Xerxes I, die van 486 tot 465 v. Chr. heerste over het enorme Perzische rijk. De koning wordt opvallend positief beschreven in dit boek: hij houdt zich verre van het kwaad, toont zich bezorgd om Ester en heeft een sterk rechtvaardigheidsgevoel. In Ester (Grieks) A:12-17 en 2:21-23 wordt gesproken over een plan van twee eunuchen om Ahasveros om het leven te brengen; deze aanslag(en) wordt (worden) door Mordechai verijdeld. Uit andere bronnen is bekend dat Xerxes I uiteindelijk toch door enkele kamerheren in zijn slaapkamer om het leven is gebracht.

Heeft betrekking op:

Ester Grieks A:1