Overzicht bijbelboeken

Over > Hoofdpersonen

Asaf

Asaf vinden we in de bijbel terug als zang- en muziekmeester van David (ca 1000 v. Chr.), wat wil zeggen dat hij verantwoordelijk was voor de muziek en de liturgie tijdens de tempeldienst (1 Kron. 15:17-19; 16:4-6). Hij was ook aanwezig bij de opdracht van de tempel van Salomo (de opvolger van David; 2 Kron. 5:11-14).

Er zijn twaalf psalmen die op de naam van Asaf staan. Deze kunnen niet allemaal door Asaf zelf gecomponeerd zijn, aangezien sommige dateren van na zijn leven. Waarschijnlijk zijn ze wel afkomstig uit zijn familie, die in later tijden nog steeds actief was als muzikant. De 'zonen van Asaf' worden 'zangers' genoemd in 2 Kron. 35:15, in de tijd van Josia (zevende eeuw v. Chr.), en we komen ze ook tegen als na de Babylonische ballingschap, in de vijfde eeuw voor Christus, de Tweede Tempel wordt gebouwd. Dan zijn het weer de 'zonen van Asaf' die verantwoordelijk zijn voor het componeren van een danklied.

Heeft betrekking op:

1 Kronieken 6:24, 1 Kronieken 25:1, 2 Kronieken 5:12