Overzicht bijbelboeken

Lemma

Asjerapaal

Asjera is de Hebreeuwse naam van een Amoritische of Kanaänitische godin. Als moedergodin moet zij onderscheiden worden van de vruchtbaarheidsgodin Astarte. Zij wordt vereerd in de vorm van een gewijde paal.

Heeft betrekking op:

Toon locaties lemma