Overzicht bijbelboeken

Kunsten > Toegepaste kunst

Assendelfter kast

Onbekend
Assendelfter kast met het verhaal van Ester

Een Assendelfter kast wordt gekenmerkt door zijn vorm als buffet. Dit exemplaar is beschilderd met taferelen uit twee bijbelboeken. Centraal staat de voorstelling van de vijf wijze en vijf dwaze maagden (Matteüs 25:1-13). Voorts is de kast versierd met vier scènes uit het verhaal van Ester. Linksboven is te zien hoe Ahasveros Ester tot koningin kroont (Ester 2:17, Ester Grieks 2:17) en rechtsboven Ester die voor Ahasveros knielt om hem voor het feestmaal uit te nodigen (3:10, Ester Grieks 3:10). Rechtsonder ontvangt Haman de zegelring van Ahasveros (5:2, Ester Grieks D:15-16) en linksonder onthult Ester Hamans boze plannen aan Ahasveros (7:6, Ester Grieks 7:6).

De voorstellingen zijn gebaseerd op prenten uit de zogenaamde Schut-bijbel, waarbij de bovenste twee in spiegelbeeld zijn geschilderd.

Zie ook

  • Toon terzijde Beschilderde meubelen

Heeft betrekking op:

Ester 2:17, Ester Grieks 2:17, Ester 3:10, Ester Grieks 3:10, Ester 5:2, Ester 7:6, Ester Grieks 7:6, Matteüs 25:1-13