Overzicht bijbelboeken

Over > Hoofdpersonen

Barnabas

Barnabas was een diasporajood afkomstig uit Cyprus. Hij stond als apostel in bijzonder hoog aanzien in de vroege christelijke gemeenschap en hij begon misschien als eerste – al voor Paulus dus – met de zending onder de heidenen. Paulus was een jaar lang zijn assistent toen Barnabas leider was van de gemeente in Antiochië (Hand. 11:19-26). Barnabas was gedurende de eerste zendingsreis Paulus’ reisgenoot (Hand. 13 en 14), eerst nog samen met zijn neef Johannes Marcus, maar die keerde terug naar Jeruzalem in een vroeg stadium. Van een gezamenlijke tweede reis kwam het niet omdat Paulus en Barnabas een fikse ruzie kregen. De precieze toedracht van die ‘grote onenigheid’ is niet helemaal duidelijk. Volgens het boek Handelingen was het omdat Paulus niets zag in Barnabas’ plan om Johannes Marcus weer mee te nemen (die hen immers de eerste keer ‘in de steek gelaten’ had). Paulus zelf beschuldigt in zijn brief aan de Galaten Barnabas van ‘huichelarij’ op het gebied van de Joodse reinheidsvoorschriften (Gal. 2:13). Op andere plaatsen draagt hij zijn collega echter weer een warm hart toe (1 Kor. 9:6).

Heeft betrekking op:

Galaten 2:1, Handelingen 11:22, Handelingen 4:36, 1 Korintiërs 9:6