Overzicht bijbelboeken

Kunsten > Beeldende kunst

Batseba na het baden

Jan Steen
Batseba na het baden

Jan Steen heeft Batseba niet tijdens, maar na het baden afgebeeld. Ze zit bij het bassin waar zij waarschijnlijk net uitgestapt is. Haar voeten worden verzorgd door een dienstmeisje. Hoewel Batseba haar kleren weer aanheeft, maakt zij niet bepaald een zedige indruk. Uitdagend zijn haar blik en haar blote borst op de beschouwer gericht en ze gunt hem een diepe kijk onder haar rokken.

Met een berekenende blik kijkt zij ons aan. Het oneerbare voorstel dat David haar per brief heeft gedaan, maakt haar niet aan het schrikken. Integendeel, zij lijkt wel wat voor zijn verzoek te voelen. Haar schoen, op de voorgrond, is in dit geval veelbetekenend. De zeventiende-eeuwer zag er vaak een symbool voor wellust in. Het hondje, traditioneel een toonbeeld van trouw, protesteert luidkeels.

De oude vrouw is van het type dat in de zeventiende eeuw een ‘koppelaarster’ werd genoemd. Ze komt op veel schilderijen uit die tijd voor. Aangezien het haar taak was om jonge meisjes aan (oude) mannen te koppelen, zal ze Batseba er zeker niet van weerhouden op Davids uitnodiging in te gaan.

Alles wijst erop dat Jan Steen Batseba bewust heeft neergezet als een verleidster en niet als een kuise vrouw die voor een onmogelijke beslissing staat. Door het bijbelverhaal op deze manier te verbeelden, probeert hij de mensen te wijzen op de waanzin van hun wangedrag.

Zie ook

  • Rembrandt
    Susanna wordt door de beide oudsten bedreigd
  • Toon terzijde Susanna en de ouderlingen

Heeft betrekking op:

2 Samuël 11:3