Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Ben ik mijn broeders hoeder?

Je verantwoordelijkheid afschuiven, ontkennen.

Op Gods vraag waar Abel is, antwoordt Kaïn, die Abel zojuist vermoord heeft: 'Moet ik soms over mijn broer waken?'. In de Statenvertaling werd dat weergegeven als 'Ben ik mijns broeders hoeder?'

Heeft betrekking op:

Genesis 4:9