Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Beproeft/Onderzoekt alle dingen en behoudt het goede

Toets alles, maar kies kritisch

Dit is niet bedoeld als uitnodiging of aanmoediging om maar met alles te experimenteren of overal in te duiken. Er staat: toets alles, niet wat u zelf opzoekt, maar wat in de profetie├źn op u afkomt. Veracht de profetie├źn niet, maar toets wat u wordt voorgehouden.

"Zijn tegenvoeter Van Agt zocht in 1981 zijn heil bij de apostel Paulus: 'Onderzoekt alles en behoudt het goede.'" (NRC Handelsblad, aug. 1994)

Heeft betrekking op:

1 Tessalonicenzen 5:21