Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Varia

Berenshit

Het eerste woord en de titel van het boek Genesis in de joodse bijbel luiden, in getranscribeerde vorm, bereshit. Traditioneel vertaald als: 'In den beginne'. De dichter (en domineeszoon) Rob Schouten wijdde er in zijn bundel Infauste dienstprognose (2000) een gedicht aan:

Gods eerste woordje bij het scheppen,
in medias res mag je wel zeggen,
alles nog in de zandbak en met beesten,
zich van geen enkel kwaad bewust
en zonder babylonische verwarring.

Maar na de nodige volksverhuizing,
klankverschuiving en gezichtspuntwisseling
sta je nog steeds te kijken van
direct zo'n treffende trouvaille,
want inderdaad: bereshit.

Een 'uitzendknurft' bij de uitgeverij, die de nieuwe spelling (volgens het Spellingbesluit-1994) meende te moeten toepassen, maakte er vervolgens 'berenshit' van ...

In zijn column in Trouw (26 dec. 2004) reageert Schouten:

Sinds de spellinghervorming van 1995 ben ik eigenlijk voortdurend van de leg geweest, zo merk ik pas nu, nu 'paardebloem' 'paardenbloem' geworden is. Was dat dan niet al zo? hoorde ik een achterlijk deel van mijn brein op het heuglijke bericht zeggen. Ik heb me altijd vastgeklampt aan de toen nieuwe 'pannenkoek' met een tussen-n; voor de uitzonderingen was in mijn hoofd niet echt ruimte en aan twijfelaars zoals ik komt dus nu het nieuwe amendement ruimhartig tegemoet. In die dagen van olim (ja, wel veel moeilijke woorden gebruiken, olim, amendement, maar niet goed kunnen spellen!) schreef ik een gedicht met de titel 'Bereshit', verwijzend naar het Hebreeuwse (met een hoofdletter) 'bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et ha'arets', de eerste woorden van de Bijbel. Maar een overijverige groeneboekjesgebruiker (mag dat woord?) veranderde het vanwege de zojuist in werking getreden spellingregels in 'berenshit' zodat het effect volledig teloorging en ik een tijdje dacht dat het Opperwezen mijn gedicht niet wilde. Sindsdien ben ik mijn geloof in de spellingvernieuwing kwijtgeraakt, of liever gezegd: ik geloof het allemaal wel. (...)

Heeft betrekking op:

Genesis 1:1