Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Bestaan in het gericht

De toets der kritiek doorstaan.

In bijbeltaal van toepassing op het doorstaan van het onderzoek door de hemelse Rechter bij het laatste oordeel.

"De wereldgeschiedenis is het wereldgerigt, zorgen wij, dat wij voor onzen regter kunnen bestaan." (C. W. Opzoomer, De Waarborgen van onzen Vooruitgang. Amsterdam, 1864, p. 38)

Heeft betrekking op:

Psalm 1:5