Overzicht bijbelboeken

Letteren > Bijbelvertalingen

Biebel in de Twentse sproake

Anne van der Meiden

Preadiker 3:1-9, gelezen door Anne van der Meiden

1 Veur aalns gef 't 'n bepoald uur,
veur aalns onder 'n hemmel is der ne tied.
2 Ne tied um joonk te worden
en ne tied um oet de tied te kommen,
ne tied um te potten
en ne tied um wat der pot is oet te roppen.
3 Ne tied um dood te maken
en ne tied um better te maken,
ne tied um of te brekken
en ne tied um op te bouwen.
4 Ne tied um te hulen
en ne tied um te lachen,
ne tied um te rouwen
en ne tied um te daansen.
5 Ne tied um keien vort te smieten
en ne tied um keien biej mekaar te gadderen,
ne tied um te vriejen
en ne tied um der foj van te wean.
6 Ne tied um te zeuken
en ne tied um te verlezen,
ne tied um vast te hoalden
en ne tied um vort te smieten.
7 Ne tied um kort te scheuren
en ne tied um an te neaien,
ne tied um te zwiegen
en ne tied um te sprekken.
8 Ne tied um leef te hebben
en ne tied um te haten,
ne tied van oorlog
en ne tied van vrea.

9 Wel zich de butte plög, wat wordt hee wiezer van aal zien gekleai?

Je kunt wel zeggen dat de bijbelvertaling in het Twents het levenswerk is van Anne van der Meiden. In de geschiedenis van het bijbelvertaalwerk is het wel vaker voorgekomen, dat één man door z'n enthousiasme en doorzettingsvermogen een vertaling tot stand heeft gebracht. Illustere voorbeelden zijn Hiëronymus en Maarten Luther. Mogelijk vindt Van der Meiden het teveel eer om in één adem met hen genoemd te worden, maar een prestatie blijft het.

Helemaal alleen heeft hij het niet gedaan. Hij heeft een begeleidingsgroep om zich heen verzameld, voornamelijk bestaande uit dialectologen en taalkundigen, maar ook de theologen ontbreken niet.

Het Nieuwe Testament is het eerst vertaald, vanuit de Griekse grondtaal. De uitgave in twee delen is verzorgd door de Stichting Twentse Bijbelvertaling, opgericht in 1994. In 1999 werd een begin gemaakt met het vertalen van het Oude Testament vanuit het Hebreeuws. Eind oktober 2009 verschijnt de complete Biebel.

'Hét Twents besteet nich,' aldus Van der Meiden in de inleiding op de reeks. Twente bestond eeuwenlang uit vrij geïsoleerde streken en een schriftelijke traditie van het Twents is dan ook nog maar onlangs op gang gekomen. De vertaler heeft zijn eigen spellingregels ontworpen, die zoveel mogelijk aansluiten bij het Nederlandse spellingsysteem. Hierin zie je weer een parallel met de Statenvertalers, die zich voor soortgelijke problemen gesteld zagen. Het is zoals Prediker stelt in 1:9: ''t Gef niks niejs oonder de zun'.

Bibliografische referenties

Biebel in de Twentse sproake. Oawerzat [...] deur Dr. Anne van der Meiden met hölp van ne begeleidingsgroep. Enschede: Stichting Twentse Bijbelvertaling. De complete Biebel wordt uitgegeven door Uitgeversgroep Jongbloed.

Heeft betrekking op:

Prediker 3:1-9