Overzicht bijbelboeken

Terzijde

Bijbelse citaten en verwijzingen in De doodshoofdvlinder

Onderstaande citaten zijn door de redactie gebloemleesd uit Jan Wolkers, De doodshoofdvlinder (Amsterdam: De Bezige Bij, 1e dr., 1979). De paginanummers staan tussen ronde, en de door de redactie toegevoegde bijbelse referenties tussen rechte haken. De redactie houdt zich aanbevolen voor aanvullende verwijzingen en commentaar (bijbel@aup.nl).

"Een paar dagen geleden had zijn vader hem gebeld om hem te feliciteren met zijn verjaardag [...] Toen Paul zei dat hij vijftig werd, zei zijn vader met tragische verwondering, omdat alles zo snel voorbijgleed, omdat het leven een damp was [Prediker 1:1] en wij daarheen vlieden en al die bijbelse woestijnwijsheid meer, 'Paul, jongen, word jij al vijftig.' Zijn stem zakte weg alsof hij het niet begrijpen kon." (19)

"Later wilde hij het [gestolen mesje aan] hem teruggeven, maar hij wist niet goed hoe hij dat moest aanleggen. Het gewoon ergens in de schuur tussen zijn visspullen stoppen of het hem openlijk teruggeven met de woorden, 'Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel, en voor u, en ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden.' [Lucas 15:18-21]" (22)

"De woede en spijt dat hij van school moest. Dat hij niet verder kon studeren omdat zijn vader het ene kind na het andere verwekte zonder op de tekenen der tijden [Matteüs 16:3] te letten. Wallstreet en de hele Apocalyps van dictators en halve gekken die de wereld in rep en roer brachten." (27)

"Hij wilde zeggen, 'Het koninkrijk der hemelen is als een [Matteüs 13:31-35] klont zeep. Het schuimt en kan niet krassen', en 'God eet zeep, u ook?', maar er kwamen alleen maar grote zeepbellen uit zijn mond die metalliekgroen glommen." (28)

"Hij dacht eraan dat zijn vader nog maar twee voortanden had. De oude walrus. De Prediker. In den dag, wanneer de wachters des huizes zullen beven, en de sterke mannen zichzelven zullen krommen, en de maalsters zullen stilstaan, omdat zij minder geworden zijn." (36/37)

"Daar ligt hij achter, dacht hij, en het was of er iets bevroor aan de andere kant van de deur. Hij zag een liggende gestalte, omgevallen, als een beeld van steen dat bij de enkels afgeknapt was. [1 Samuël 5:3-4]" (40)

"De deur stond aan, het leren stootkussentje zat ertussen. Iedereen kon zo naar binnen lopen. Het huis mijns vaders heeft vele woningen, [Johannes 14:2] dacht hij." (41)

"Hij keek naar de stukken klokhuis met de zwarte pitten. Er was er geen een van naar binnen gegaan. De boom des levens [Genesis 3:22] kreeg geen kans om uit zijn lendenen [1 Koningen 8:19] te ontspruiten." (44)

"De driedelige spiegel op de toilettafel was dichtgeklapt. Een gotisch raam van fineer. Hij vroeg zich af of dat was omdat je het spiegelbeeld van de dode niet mocht zien of dat de ijdelheid van het leven uitgebannen moest worden. Hij keek naar de spreuk aan de muur boven het bed. OOK DEZE DAG IS EEN DAG VAN DE HEER. [Prediker 7:14]" (44/45)

"Paul zag ineens het gebeente van zijn broer en zusje bij zijn vader in de kist liggen. Met die dorre botten lag hij in zijn armen, zijn handen gevouwen erop. Zijn mond begon prevelend te bidden. Er kwam vlees om die skeletten groeien. [Ezechiël 37:7-8] Paul keek in de grijsblauwe ogen van zijn gestorven broer. Hoe kon die kwalachtige materie, die niets anders was dan wat drillerige gelatine, terugkomen. Het gebed van een gelovige vermag veel. [Jakobus 5:16] Uitstappen maar uit die kist, dacht hij grimmig. Wat zoekt gij de levenden bij de doden. [Lucas 24:5] Mission accomplished. We found it, the fresh and sparkling world. Hij hoorde zijn vader weer met gebroken stem uit de bijbel voorlezen na de dood van zijn broer. Lazarus, kom uit! En de gestorvene kwam uit, gebonden aan handen en voeten met grafdoeken. [Johannes 11:43-44] [...] Paul knikte afwezig want hij stond nog steeds geleund tegen die voor de spelonk weggerolde steen in Bethanië te kijken hoe die grauwe magere figuur, waarvan de familie tegen Christus had gezegd, 'Hij riekt reeds', [Johannes 11:39] zichzelf uit die grafdoeken wrong. Karel gaf hem de ringbandmap opengeslagen aan. 'Wij hadden deze gedacht', zei hij zacht. Het was een eenvoudige blankhouten kist. Paul bladerde nog even verder. Er waren protserige bonbondozen bij. Statussymbolen met wanstaltige lellen van verchroomde handvatten, waaraan je duidelijk kon zien waarom eerder een kemel ging door het oog van de naald dan dat een rijke inging in het koninkrijk der hemelen. [Matteüs 19:24, Marcus 10:25, Lucas 18:25]" (53/54)

"Angstvallig zorgde hij ervoor dat er geen druppel water naar binnen ging. Het leek wel of hij na die kus op het voorhoofd van zijn vader van alles in dit huis vies geworden was. Judas, verraadt gij mij met een kus. [Lucas 22:48]" (54)

"De hemel stelde hij zich voor als een park vol velden goudsbloemen en petunia's tussen gemillimeterde gazons waardoorheen aangeharkte grindpaden slingerden en waaruit de Satan met zijn buidel met brandnetelzaad [Matteüs 13:39] voorgoed verbannen was. In gedachten liep hij daar doorheen met al degenen die hem waren voorgegaan. Vredig, in lange lichtblauwe gewaden. Als op de plaatjes die je vroeg naar het opzeggen van je versje op school kreeg. Met een tekst erop in gotisch schrift. Hij zal uwe uitgangen en uwe ingangen bewaren. [Psalm 121:8]" (55)

"Hij zag het omslag voor zich van het boek dat hij zijn broer voor zijn verjaardag had gegeven. WAT NIET IEDEREEN VAN DE HENGELSPORT EN DE VISSEN WEET. De grote dreigende snoekekop. Het monster uit de diepte. Het beest dat uit de zee opkomt. [Openbaring 13:1]" (61)

"Er laaide ineens een vurige woede in hem op. Als mijn vader niet tegen inenting was geweest omdat de hemelse vader zelfs geen mus zonder zijn wil laat vallen, [Matteüs 10:29] was Hugo niet aan difterie gestorven, dacht hij. Godverdomme. Die klootzak had toch ook een bel op zijn fiets. En waarom had hij dan een haakje aan het eind van zijn snoer. Als het Gode had behaagd dat hij vissen zou vangen had hij ze desnoods wel naar beneden laten regenen. [Exodus 16:4] Werpt uw net uit aan de rechterzijde. [Johannes 21:6]" (61)

Hij "pakte het potje met versuikerde honing. Met een mes spitte hij er een punt uit en liet het langzaam in de mond smelten, want als je het te snel doorslikte kreeg je de zoete strop. Ondertussen bekeek hij het potje. Van onderen liep het iets uit alsof het te hard was neergezet. Het glas was daar in honingraatstructuur geperst. Op het etiket stond VLOEIBARE ZONNESCHIJN - DEZE SCHOONSTE GAVE DER NATUUR IS GEZOND, GENEESKRACHTIG EN VOEDZAAM. Hij moest aan die zoemende bijenzwerm uit het oude testament denken die in het karkas van de door Simson gedode leeuw een bouwwerk van was gemaakt had. [Rechters 14:8] Zoetigheid ging uit van de sterke. [Rechters 14:14] Die briesende leeuw [1 Petrus 5:8] had de kleur van de potten honing uit de winkel, dacht hij. Van goudgeel en jong, vloeibare zonneschijn door weelderige manen, naar het bruingrijze sterven met witte korreligheid erin van het versuikeringsproces. De roerloze verstarring." (73)

"Ik zal u tot vissers van mensen maken, [Marcus 1:17] dacht hij. Als vader dat uit de bijbel voorlas zag ik hem altijd die domme koppen van mijn broertjes en zusjes met een haakje door hun bovenlip uit het water sleuren. De een na de ander. In een razend tempo. De wonderbare visvangst. [Johannes 21:3-11] De snelvisser. Het leefnet van de vruchtbaarheid." (77)

"Hij keek naar het pak matses waarop met blauwe letters stond NOW! THINNER! LIGHTER! EXTRA CRISP! Maar ook daar had hij geen trek in. Die oudtestamentische ongezuurde woestijnkoeken, [Exodus 12:15-20] dacht hij." (80)

"Wat hield die man van roken. Twee pakjes per dag, om van de sigaren maar niet te spreken. Zeventig jaar lang. In de gauwigheid uitgerekend een kleine vijftigduizend pakjes, dat zijn op de kop af een miljoen sigaretten. Dat is een toren van Babel [Genesis 11:4] van as. Als je in één keer als een wolk kon zien wat uit de man zijn longen de lucht in is geblazen hadden we een halfjaar lang geen zon." (86)

"De grafsteen was tegen de heg gezet. HIER RUST ONZE LIEVE ZOON EN BROER, 29 JULI 1922 - 30 AUGUSTUS 1944. PSALM 42 ONBERIJMD. Hij probeerde zich die tekst te herinneren. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen. [Psalm 42:2] Mijn tranen zijn mij tot spijs dag en nacht. [Psalm 42:4]Met een doodsteek in mijn beenderen. [Psalm 42:11]" (87)

"Here, hij riekt reeds, [Johannes 11:39] dacht hij." (98)

"Hij hoorde een profetische stem schallend roepen, 'Ik zal u tot vissers van mensen maken!' [Marcus 1:17]" (109)

"Nu moet het gebeuren, fluisterde ze dwingend en ging op de grond liggen voor het doodsbed. Toen hij weg wilde rennen greep ze hem bij zijn jas die van zijn lichaam stroopte. [Genesis 39:11-12] Kleumend dwaalde hij door het ouderlijk huis. Als hij door de gang kwam pakte hij steeds een andere hoed van zijn vader van de kapstok, zette die op en keek ernstig in de spiegel. In de keuken hoorde hij Jenny iets klefs in een pan kledderen en die op het gas zetten. Met schrik besefte hij dat hij dat geluid kende. Hij durfde de slaapkamer niet meer in. Hij wist dat zijn vader daar lag, ontbloot, met afgesneden geslacht. [Deuteronomium 23:2] Hij zag een geplooide lendendoek waar bloed introk dat zich met vurige bloembladen in het weefsel uitbreidde. Toen zag hij door het bloed heen de afdruk van het gezicht van zijn vader met een gehavende huid alsof hij met doornetakken was gegeseld. [Marcus 15:17] Zijn vader opende zijn mond en zei, 'Die uw jeugd vernieuwt als eens arends.' [Psalm 103:5] Maar het klonk niet heroïek zoals hij het zijn vader zo vaak uit de bijbel had horen voorlezen, maar ongelovig en stamelend als een spottende aanklacht. Met een kreun waarvan hij de naklank zelf nog hoorde schoot hij wakker." (120)

"Toen hij met zijn hoofd tegen een tak stootte trilden de judasoren. Hij kneep zacht in een. Koud en toch levend. Ineens hield hij zijn lege koffiekop eronder en sloeg dat gelatineachtige ding erin terwijl hij mompelde, 'Doet dit tot mijn gedachtenis'. [Lucas 22:19] Plechtig liep hij met de kop voor zich uit alsof die kon overlopen naar binnen en zette hem zonder erin te kijken op het aanrecht." (126)

"Het was of de doodskist van zijn vader voor hem in de mist verdween, wanstaltig vrachtwagengroot. De gevallen god. [1 Samuël 5:3-4] Een lijk van twintig meter." (127)

"'Het is een graf voor drie eigenlijk. Als uw vader er vrijdag bij komt zou het praktisch gesproken vol geweest zijn. Maar uw moeder schijnt gedacht te hebben, ik moet erbij. Daarom heb ik die botten gewoon een gaatje laten zakken.' Paul dacht aan de Prediker. Eer dan het zilveren koord ontketend wordt, en de gulden schaal in stukken gestoten wordt, en de kruik aan de springader gebroken wordt, en het rad aan de bornput in stukken gestoten wordt. [Prediker 12:6] Met een droog krakend geluid zag hij een roestige schep een schedel de aarde in stampen. Hij zag het gezicht van zijn broer zo duidelijk voor zich dat hij aan zijn huid kon zien dat het winter was." (129)

"Hij had die schedel wel willen laten opgraven om te zien of het werkelijk waar was. Zo sterk had hij het gevoel dat zijn broer altijd in hem was blijven leven. Hij hoorde de stem van zijn vader, bestraffend en profetisch, 'Wat zoekt gij de levenden bij de doden.' [Lucas 24:5]" (129)

"'Ik dacht dat we afgesproken hadden dat erboven zou komen «Ingegaan tot het feest van Zijn heer»,' zei zijn jongste broer André." (48) "Hij liep naar de tafel en pakte een rouwkaart van de stapel. Hij zag het meteen. INGEGAAN TOT HET FEEST VAN ZIJN HEER. [Matteüs 25:21,23] [...] 'Nou geeft Paul me zo'n kaart en kijk eens wat erop staat. Ingegaan tot het feest van Zijn Heer. Dat was niets voor je vader, dat heb ik verschillende malen gezegd. En nou lees ik het hier toch.' Ze schudde haar hoofd en keek Anna haatdragend aan." (132/133)

"Ineens zag hij dat er een takje hulst op het voeteneinde van de kist op de zwarte schouderdoek van zijn moeder lag. Het voelde dor en droog aan. De verzenen tegen de prikkels slaan. [Handelingen 26:14] Door de stekels werd je tegengehouden om het leerachtige sappige blad te voelen. Er zaten niet veel bessen aan. In het voorjaar wist hij al of het een goed hulstjaar zou worden, dacht hij. Dan keek hij naar de onooglijke bloemetjes in de warrige hulstbos achter in de tuin, dat verstarde brandende braambos [Exodus 3:2] waar tegen de winter wat rode vonken in gingen gloeien." (135-136)

"En na het dessert de olie uit de schillen van de mandarijnen erin knijpen. Een klein knettervuurwerk van vlammetjes in de lucht. Een miniatuuruitstorting van de heilige geest. [Handelingen 2:3]" (145)

"'Zet u er dan maar op, Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken,' zei Paul. De man fronste zijn wenkbrauwen en keek even weg in de alstroemeria's. 'Dat is een tekst uit de bijbel. Johannes 15 vers 5.' 'Dat is me duidelijk,' zei de man. 'Wilt u die tekst dan hier even opschrijven." (147) "Karel schraapte even zijn keel, daarna bleef het een poos pijnlijk stil. Toen vroeg hij opeens, 'Wat bedoel je eigenlijk met die tekst uit Johannes op dat lint aan die rouwkrans, Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken.' 'O, is die aangekomen,' zei Paul en keek naar de dorre bloeiaar van de naald van Cleopatra die glinsterde in het vage zonlicht." (174, daarna nog eens op 176)

"Paul had hem maar één keer in zijn leven zien dansen. Op hun gouden huwelijksfeest [...] Iedereen stond er ontroerd naar te kijken. De plooien in zijn plechtige streepjesbroek bij zijn knieën als hij een stram knekelachtig bokkensprongetje maakte. Je kon zien dat er niet veel vlees meer om dat gebeente zat. En de sterke mannen zichzelven zullen krommen. En hij opstaat op de stem van het vogeltje. En de zangeressen nedergebogen zullen worden. [Prediker 12:3-4]" (148/9)

"Toen de auto zelf alweer onzichtbaar was kon hij de letters nog lezen. Alsof de mist zich daar verdikte tot schrift. Mene, mene, tekel upharsin. [Daniël 5:25]" (150)

"'Gij vaders, tergt uwe kinderen niet opdat zij niet moedeloos worden,' [Kolossenzen 3:21] zei hij de mist in, sloot het raam en liep naar zijn bed." (161/162)

"Hij vroeg zich af wat zijn vader nou gezongen had de nacht voor zijn sterven. Misschien wist zijn moeder het wel maar was het te gruwelijk om te vertellen. Een kinds oudemannenlied. Omdat de geest al tot God was teruggekeerd die hem gegeven had. Terwijl hij met zijn blote voeten door de gele vochtige bladeren slenterde hoorde hij duidelijk alsof het vlak bij zijn oor was het trillen van de grote paarsgebloemde koffiekop van zijn vader op het schoteltje als hij het oppakte. Wanneer de wachters des huizes zullen beven. [Prediker 12:3] A touch of Parkinson. Hij merkte dat hij liep te klappertanden van de kou." (165)

"Paul keek haar bijna verschrikt aan. Hij probeerde achter die harde pancakevlakken dat lieve ronde gezicht van vroeger te ontdekken. Die vlezige wangetjes met de mollige kin, dat weke keeltje. Alleen de blik in haar ogen was nog jong en fluwelig. Hij voelde dat zijn ogen vochtig werden. En hij werd met innerlijke ontferming bewogen, dacht hij. En toelopende viel haar om haar hals en kuste haar. [Lucas 15:20]" (178)

"Zijn vader had er al zijn lichaamskracht voor nodig om die donkerbruine moppen met de broodzaag tot glazige kleffe boterhammen te verwerken en prees het of het manna [Exodus 16:14-15] was dat luchtig uit de hemelen was komen aanzweven." (183)

"In het buikloopkleurige water van de gracht werden de neonletters tussen de ronddobberende viezigheid weerspiegeld met een trage zwalk. Het wasbord van de poel [Openbaring 19:20] des verderfs [Johannes 17:12]." (195)

"Vlak bij waren koeien aan het grazen. Iedere keer als ze hun snuit in het gras staken zag je de damp uit hun neusgaten opwolken, alsof ze alleen op plaatsen waar iets aan het koken en borrelen was onder de grond, een hap namen. De grazige weiden [Psalm 23:2] van de geest." (207)

"Dat verschrikkelijke verhaal van de houtzaagmolen dat hij vroeger altijd vertelde. Toen Laura pas geboren was begon hij het weer op te lepelen. Omdat ze niet gedoopt was en niet in de vreze des Heren werd grootgebracht. Over een man die de houtzaagmolen van zijn vader overgenomen heeft en meteen ook op zondag begint te zagen, tot gruwelijk verdriet zijns vaders. Dan, op een stralende zondagmorgen, terwijl het goddeloos geluid van dik hout dat tot planken gezaagd wordt de gewijde sabbatsfeer [Exodus 21:8-11] bezoedelt, ziet die man ineens dat zijn dochtertje tot vlak bij de meedogenloos op en neer gaande zaag gekropen is en op het punt staat het moordwapen te gaan omhelzen. Gewoontegetrouw en omdat er toch niets anders aan te doen is, perst er zich een kreet om Gods hulp over zijn verkrampte lippen. Meteen staat de zaag stil. Zijn vader had de sluis dichtgedraaid om eens te kijken of zijn zoon door zo'n abrupte ingreep niet tot andere gedachten te brengen was. Een schandelijk lulverhaal, dacht hij, terwijl hij koffie inschonk." (208-209)

"Si le grain ne meurt, [Johannes 12:24] enzovoort, tot in der eeuwigheid." (209-210)

"Ik zou me eigenlijk moeten scheren, dacht hij. Maar ik doe het niet. Op de dag dat je vader begraven wordt kan je je misschien het beste met een potscherf krabben. [Job 2:8]" (210)

"Al die aangetrouwde familie, dacht hij. Waarom is de rest ook niet fatsoenlijk gescheiden. Het is juist goed dat de mens alleen zij. [Genesis 2:18]" (214)

"Paul zag dat het deksel van de kist tegen de wastafel stond. Op de kaptafel lagen verchroomde vleugelmoeren. Hij ging voor het deksel staan met zijn armen strak langs zijn lichaam, kneep zijn ogen halfdicht en haalde diep adem. 'Ik ben de opstanding en het leven,' mompelde hij. 'Die in Mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven.' [Johannes 11:25]" (215)

"Nu zien we elkaar voor het laatst, dacht hij. Het voorhangsel van de tempel scheurt [Marcus 15:38] en ergens moet een romeins legeraanvoerder zeggen, 'Waarlijk, deze was Gods zoon'. [Marcus 15:39]" (216)

"Paul liep achter ze aan, maar op het stenen plaatsje bleef hij staan en keek door het open raam de slaapkamer van zijn ouders in. Er was niemand meer. De zwarte katoenen doeken waren door de mannen van de begrafenisonderneming meegenomen. Misschien hadden ze er wel om gedobbeld. [Marcus 15:24]" (222-223)

"In het oude Egypte zouden ze hem zijn klompen en laarzen en zijn hengels en visgerei hebben meegegeven, dacht hij. En een paar gemummificeerde vissen in doeken gewonden. Een leven na de dood op de eeuwige visgronden. Maar dat hysterische ouwe wijf van een Johannes heeft op Patmos [Openbaring 1:9] alles verpest met z'n Cecil B. DeMillefantasieën. De hoer van Babylon, de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde, op het scharlakenrode beest. [Openbaring 17:1-5] En die hele stad die uit de hemel nederdaalt [Openbaring 21:2] als een Hollywood-decor. De opsomming van al die edelgesteenten waaruit het fundament van de muur is opgetrokken. [Openbaring 21:18-21] Een keukenmeid die te diep in de juwelenkist van haar mevrouw gekeken heeft. Die hele protserige juwelierszaak blinkend als Gero Zilmeta. Het verraderlijk doublé van de christelijke beschaving." (223)

"In het midden van de gang bleef Paul staan. Hij hoorde de stem van de dominee. 'Banden van de dood hadden mij omvangen, angsten van het dodenrijk hadden mij aangegrepen, ik ondervond benauwdheid en smart. Maar ik riep de naam des Heren aan: Ach Here, red mijn leven. Genadig is de Here en rechtvaardig, onze God is een ontfermer. De Here bewaart de eenvoudigen; ik was verzwakt, maar Hij heeft mij verlost. Keer weder, mijn ziel, tot uw rust, omdat de Here u heeft welgedaan. Want Gij hebt mijn leven van de dood gered, mijn oog van tranen, mijn voet van aanstoot.' [Psalm 116:3-9] [...] Er was even een stilte binnen, toen klonk de stem van de dominee weer op, aarzelend. 'Kostbaar is in de ogen des Heren de dood van zijn gunstgenoten. Ach Here, waarlijk, ik ben uw knecht, de zoon van uw dienstmaagd: Gij hebt mijn banden losgemaakt...' [Psalm 116:15-16]" (223-224)

"Hij liep de gang in. De buitendeur stond open. In de deuropening stonden de mannen van de begrafenisonderneming uit te kijken. [...] Hij vroeg zich af hoe ze zouden reageren als er plotseling een hemelse strijdkaros getrokken door vurige paarden met woeste manen nog vochtig van het wolkendek, omringd door door de lucht buitelende en bazuinspelende engelen, [2 Koningen 2:11] voorreed om zijn vader op te halen. Met de Heer der heerscharen [o.a. 1 Samuël 1:3] zelf aan de leidsels." (228)

"In de kamer begon de dominee te bidden. Hij hoorde aan het geschuifel van de stoelen dat iedereen opstond. 'U willen wij danken, Here God, voor dit rijke leven. Niet dat hij zichzelf rijk gemaakt heeft en nog minder dat de mensen het gedaan hebben. Maar Gij hebt hem rijk gemaakt, want U hebt hem geloof geschonken. En toen kon hij het moeilijke zware leven aan. Wij danken U voor alles dat hij voor ons heeft betekend. Hoe hij voor ons geleefd, gewerkt en gebeden heeft. Hoe hij ons met tere zorg omringde. Juist daarom is het zo moeilijk, o God, om hem nu te moeten loslaten. In onze menselijke zwakheid denken wij, dit kan niet, dit afschuwelijke voorbijgaan. Die herfst, die winter. Dat de mens er niet meer zal zijn. Laat het voor ons zo zijn dat wanneer wij hem loslaten dat we hem dan in Uw handen leggen. In het weten, dat ook de dood ons niet scheidt van Uw liefde. [Romeinen 8:38-39] Dat U bent een God niet van doden maar van levenden. [Marcus 12:27] Amen.' Het bleef een poos stil, toen klonk er geroezemoes en gekuch uit de kamer op." (229)

"Wat heeft hij een nageslacht verwekt, dacht Paul. Bijna een halve kerk vol. Talrijk als het zand der zee. [Genesis 22:17]" (231)