Overzicht bijbelboeken

Over > Hoofdpersonen

Bileam

De bijbel is nogal ambivalent over Bileam. Hoewel deze waarzegger door koning Balak van Moab is ingehuurd om het volk op weg naar het beloofde land te vervloeken, spreekt hij in vervoering vier uitvoerige zegeningen over Israƫl uit (Num. 22-24). Een van zijn zegenwoorden (24:17) verleent hem zelfs de status van messiaans profeet; Bileam wordt daardoor een heel vroege 'wijze uit het Oosten'. Al in het boek Numeri begint het tij te keren: de dood van Bileam is zijn verdiende loon (31:8 en 16). In het Nieuwe Testament (2 Petrus, Judas, Openbaring) krijgt Bileam bijna duivelse trekken: hij is daar het toonbeeld van de valse profeet.

Heeft betrekking op:

Numeri 22:5, Deuteronomium 23:5, Nehemia 13:2, 2 Petrus 2:15, Judas 1:11, Openbaring 2:14