Overzicht bijbelboeken

Letteren > Poëzie

Bloemlezing

P.A. de Genestet

De negentiende-eeuwse dominee-dichter P.A. de Genestet plaatst in onderstaand gedicht uit 1856 de twee koninginnen uit Ester tegenover elkaar. Koningin Wasti is trots en machtig, maar komt ten val; Ester is zwak en bescheiden, en krijgt de heerschappij.

Vasthi en Esther

De trotsche schoonheid meent te staan,
Te heerschen door haar macht
Doch zal haar troon en kroon vergaan,
Zij staat en - valt veracht.

De teere schoonheid buigt en beeft,
En spreekt ootmoedig, zacht.
Doch 't woord dat van haar lippen zweeft,
Voert koninklijke macht.

Kort bloeit de kroon der hoovaardij,
En valt in éénen nacht.
Der teedren is de heerschappij,
Der zwakken is de kracht.

Andere literatuur n.a.v. Ester

Zie ook

  • Toon terzijde Nicolaas Beets - Vasthi en Esther

Bibliografische referenties

P.A. de Genestet, 'Vasthi en Esther' in: Dichtwerken (ed. C.P. Tiele; 2 dln.) Amsterdam: Gebroeders Kraay, 1869, deel II, p. 281.

Heeft betrekking op:

Ester 1:12, Ester Grieks D:7