Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Boetpsalmen

Psalmen waarin schuld wordt beleden en gesmeekt wordt om verzoening met God.

Er zijn zeven boetpsalmen: Ps. 6, 32, 38, 51, 102, 130, 143. In het bijzonder Psalm 51 (Miserere) en 130 (De profundis) zijn door vertaling en toonzetting heel bekend. Ook buiten de psalmen vindt men boeteliederen, zoals het slot van Jeremia 3, en Klaagliederen 3.

Aaklig treft die klokkegalm
De ooren als een boetepsalm.
(J. P. Hasebroek, Po√ęzy, 1836, p. 143)

Heeft betrekking op:

Jeremia 3:25, Psalm 6:1, Psalm 32:1, Psalm 38:1, Psalm 51:1, Psalm 102:1, Psalm 130:1, Psalm 143:1, Klaagliederen 3:1