Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Brandende braambos

Iets onbegrijpelijks, wat opperste verbazing en ontzag wekt en waarbij men zwijgt.

Het joodse volk zuchtte onder de slavernij in Egypte. God wilde zijn volk bevrijden met behulp van Mozes. Hij roept hem vanuit een brandende doornstruik die niet verteerde. Hiermee demonstreerde God zijn macht ter bemoediging van de jonge Mozes. Die moest zijn sandalen uittrekken, want de grond waarop hij stond, was heilig.

"Toch geeft het lezen van dat gedicht precies de sensatie die ik bedoel: men staat voor het brandende braambos en ontschoeit zijn voeten." (NRC Handelsblad, apr. 1994)

Heeft betrekking op:

Exodus 3:2-4