Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Broeder Jonathan

Naam voor de Verenigde Staten van Amerika

In de Amerikaanse vrijheidsoorlog noemde president Washington de gouverneur van Connecticut, Jonathan Trumbull, mijn broeder Jonathan uit Davids klaagzang over Saul en Jonatan. Daaraan zou deze naam ontleend zijn voor de bevolking van de Verenigde Staten van Amerika.

"John Bull, ... Hans Moff, ... tot Jonathan toe, waratje! die nog op geen New-York zoude bluffen, als ik geen NieuwAmsterdam had aangelegd, allen geven ze mij steken onder en boven water." (E. J. Potgieter, De werken van E. J. Potgieter, 18 dln. Haarlem, 1885-1886, dl. 1, 3)

Heeft betrekking op:

2 Samuël 1:26