Overzicht bijbelboeken

Kunsten > Beeldende kunst

Brusselse weefkunst voor de Sixtijnse kapel

Brussels tapijtatelier
De wonderbare visvangst

De hoofdscène op dit tapijt toont één van de twee scènes uit de serie met de handelingen der apostelen die gewijd zijn aan Petrus. Paus Leo X had Rafaël opdracht gegeven voor de ontwerpen voor deze reeks. In 1515 en 1516 werd Rafaël betaald voor de kartons; hij ontving 100 dukaten per stuk.

Onder de hoofdvoorstelling zijn scènes uit het leven van de opdrachtgever Giovanni de' Medici, de latere Leo X, afgebeeld, in de vorm van geïmiteerde bronzen reliëfs.

Het weven werd toevertrouwd aan de Brusselse manufactuur van Pieter van Edingen, alias van Aelst, die in 1517 met de uitvoering begon. De Brusselse tapijtmanufacturen waren toen de beste ter wereld. Met Kerst 1519 werden de eerste zeven tapijten in de Sixtijnse kapel opgehangen, waar ze onmiddellijk groot opzien baarden. De laatste drie tapijten werden vóór 1521 geleverd. De wevers ontvingen 2000 dukaten per tapijt; hiervan moesten echter ook de dure materialen worden betaald, zoals wol, zijde en vooral goud- en zilverdraad.

Uit hetzelfde atelier van Pieter van Everdingen, alias van Aelst, stamt een andere serie van twaalf wandtapijten met voorstellingen uit het leven van Christus.

Brussels tapijtatelier
De moord op de onschuldige kinderen

De ontwerpen voor deze tapijten stammen waarschijnlijk van leerlingen van Rafaël en zijn na de dood van hun meester ontstaan. Ze werden tussen 1524 en 1531 in Brussel geweven en het atelier ontving hervoor het fenomenale bedrag van 20.750 gouddukaten.

Bibliografische referenties

Fiamminghi a Roma. 1508 / 1608. Kunstenaars uit de Nederlanden en het prinsbisdom Luik te Rome tijdens de Renaissance, tent.cat. Brussel, Rome, 1995, cat.nr. 162 en 163.

Heeft betrekking op:

Johannes 21:6, Matteüs 2:16