Overzicht bijbelboeken

Kunsten > Muziek

Cantica

Cantica zijn lofzangen waarvan de tekst in de Bijbel staat, maar dan wel buiten het boek der Psalmen. Er bestaan zowel Oudtestamentische als Nieuwtestamentische cantica. De bekendste zijn de lofzangen van Maria (Magnificat) en Zacharias (Benedictus Dominus Deus), beide uit Lucas 1, en die van Simeon (Nunc Dimittis - Luc. 2) en de Ambrosiaanse lofzang (Te Deum). De Latijnse namen van deze cantica zijn ontleend aan de beginwoorden - de incipits - van de lofzangen. De laatstgenoemde lofzang komt niet rechtstreeks in deze vorm uit de Bijbel, maar is samengesteld uit verschillende bijbelteksten.

Arent de Gelder
Het loflied van Simeon

Deze cantica hebben een vaste plaats in de dagelijkse getijden. Ze zijn ook door veel componisten op muziek gezet; veel van die composities zijn gebaseerd op Gregoriaanse melodie├źn.

Zie ook

  • Toon Rode draad Christelijke liturgie
  • Toon terzijde Het Magnificat