Overzicht bijbelboeken

Letteren > Poëzie

Cees Buddingh' - De tien geboden voor het gebruik van de uniforme vuilnisemmer

Een van de ready mades uit het poëtisch oeuvre van Buddingh':

De tien geboden voor het gebruik van de uniforme vuilnisemmer

1 Zet uw emmer slechts kort voor de komst van de auto buiten.
2 Haal de emmer na lediging zo snel mogelijk binnen.
3 Maak de emmer minstens 1 maal per week schoon met warm water en wat chloor.
4 Leg na het ledigen kranten onderin.
5 Doe geen bijtende zuren of hete as in de emmer en verpak aan rotting onderhevige stoffen eerst in papier.
6 Laat de emmer steeds gesloten. U voorkomt onaangename geur en ratten.
7 Laat de emmer met vriezend weer niet buiten staan. Indien het vuil is vastgevroren, is ledigen niet mogelijk.
8 Zorg, dat de emmer niet overvol is. Een emmer met een openstaand deksel kan niet goed geledigd worden.
9 Geef liever 2 maal per week een halfgevulde emmer mede, dan 1 maal per week een overvolle.
10 Indien de normale ophaaldag in uw wijk op een feestdag valt, zodat de emmer niet wordt gehaald, zet hem dan ook niet de volgende dag buiten, want de auto komt niet eerder dan de eerstvolgende normale ophaaldag. Dat kan niet anders.

Bibliografische referenties

Cees Buddingh', 'De tien geboden voor het gebruik van de uniforme vuilnisemmer' in: De wind houdt het droog. Poëzieselectie. Amsterdam: De Bezige Bij, 1974, p. 76 (Dar Pocket 14).

Heeft betrekking op:

Deuteronomium 5:6-21