Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Varia

Chokma als kinderspel

Onbekend
Chokma

Chokma was de naam van een gezelschapsspel, uitgegeven door de Nederlandsche Zondagsschool Vereeniging, bedoeld om de bijbelkennis te vergroten. De maker(s) van het spel en het jaar waarin het werd uitgegeven, zijn ons niet bekend. Volgens onze bronnen betrof het een spel met kaartjes, dat gespeeld kon worden door twee tot vier personen, vanaf 10-12 jaar; het zou zelfs door maximaal acht personen gespeeld kunnen worden, met een spelleider, en eventueel in groepjes. De speelduur werd geschat op 1 à 3 kwartier, maar dat is vermoedelijk sterk afhankelijk van de reeds aanwezige kennis; we lazen ook de waarschuwing dat de spelers (of eigenlijk: de leiders van de kinderclub) moesten rekenen op minstens één uur.

Zie ook

  • Toon terzijde Rob Schouten - Geen adventist

Heeft betrekking op:

Maleachi 2:7, Sefanja 3:20