Overzicht bijbelboeken

Kunsten > Beeldende kunst

Christus en de twaalf apostelen

Anoniem Maasgebied
Christus met apostelen

Wie deze aandoenlijke beeldjes nu bekijkt, zal ze niet gauw bestempelen als karikaturaal. Toch was dit de benaming die de architect Cuypers, bekend van onder andere het Rijksmuseum, gaf aan deze groep apostelen met Christus Salvator. Geschikt voor een museum vond hij ze niet.

Aan het begin van de vorige eeuw had het kerkbestuur van de H. Corneliusparochie in Heerlerheide besloten de beelden te verkopen, maar het kreeg een bod van slechts 100 gulden. Dit was te weinig om een substantiële bijdrage te leveren aan het nieuwe kerkgebouw en de verkoop ging niet door. In de hoop op een hoger bod belandden de beelden voorlopig op de zolder. In 1946 maakte de pastoor de bisschop van Roermond erop attent dat deze 'wellicht uit de vijftiende eeuw stammende' beeldjes daar lagen te vermolmen. Vijf jaar na deze oproep vonden Christus en de apostelen een onderkomen in het zojuist opgerichte Bisschoppelijk Museum van Roermond, tegenwoordig onderdeel van de collectie van het Bonnefantenmuseum te Maastricht.

Oorspronkelijk hebben de beelden deel uitgemaakt van een altaarstuk. De achterkant is niet bewerkt, dit geeft aan dat de beeldjes alleen van voren gezien behoorden te worden. Dat wijst in de richting van plaatsing binnen een altaarkast.

De tijdens een restauratie in de jaren '90 ontdekte brandsporen die vooral op het voorhoofd van de evangelist Johannes heel duidelijk zijn, geven aan dat de beelden in de predella zullen hebben gestaan. De 'brandwonden' zijn opgelopen door de altijd brandende kaarsen op de altaartafel vlak voor de predella. De beeltenis van de apostelen aan weerszijden van Christus onderin zo’n altaarstuk vormde een goede basis van hetgeen erboven afgebeeld was. De apostelen waren immers de eersten die het christelijk geloof hebben uitgedragen en daarmee de grondvesten van de christelijke gemeente hebben gelegd.

Zie ook

  • Toon terzijde De apostelen en hun attributen
  • Toon terzijde De restauratie van een middeleeuwse beeldengroep

Bibliografische referenties

Peter te Poel en Arnold Truyen, 'Dertien middeleeuwse beeldjes op een rij gezet' in: Uitgelicht 7/2001, Bonnefantenmuseum, 2001.

Heeft betrekking op:

Handelingen 1:26, Handelingen 6:2, Galaten 1:19, Matteüs 10:2, Judas 1:17