Overzicht bijbelboeken

Kunsten > Beeldende kunst

Claus Sluter

Kaart van het Bourgondisch bezit

Claus Sluter was afkomstig uit Haarlem. Waarschijnlijk heeft hij als beeldhouwer een tijdlang in Brussel gewerkt voordat hij in 1385 in dienst kwam bij Filips de Stoute, de Bourgondische hertog die op dat moment regeerde over de Nederlanden en Noord-Frankrijk. Alles wat we nu nog hebben van Sluters werk is gemaakt in opdracht van Filips. Deze stichtte onder meer het kartuizerklooster Champmol in Dijon, waarvan het portaal en het onderste deel van de Mozesput nu nog te bewonderen zijn.

Sluter bleek een vernieuwer in de beeldhouwkunst. Aan het eind van de veertiende eeuw regeerde de zogenaamde internationale stijl, die getypeerd werd door gracieuze figuren met delicate vormen en elegante vloeiende gewaden. Sluter lijkt meer te hebben gevoeld voor realistische figuren, die wellicht wat minder elegant zijn dan die van zijn voorgangers, maar de beschouwer wel een impressie geven van letterlijke en figuurlijke gewichtigheid. Zijn stijl is stevig, realistisch en groots. Hij had een bijzonder oog voor details in de menselijke trekken van de figuren en de overtuigende stofuitdrukking van hun luxe kleding.

Claus Sluter
Portaal van de Abdijkerk Champmol in Dijon

De sculpturen in het portaal van Champmol onderscheiden zich van eerdere portaalgroepen door de eenheid van het geheel. De beelden volgen niet precies de lijnen van de architectuur. Ze dienen niet slechts ter decoratie van het portaal maar lijken op zichzelf te staan. De architectuur wordt op deze manier achtergrond voor de beelden die met hun houding beweging suggereren en daarmee de aandacht van de beschouwer opeisen.

Claus Sluter
Mozesput met links David en rechts de profeet Jeremia
Claus Sluter
Mozesput met de profeten Daniël en Jesaja

De Mozesput wordt algemeen beschouwd als Sluters meesterwerk. Hiervan is slechts het zeshoekige onderstel bewaard gebleven, waarboven oorspronkelijk een kruisigingsgroep was uitgebeeld. Op het voetstuk zijn zes oudtestamentische figuren afgebeeld. Met de klok mee zijn dit Mozes, Jesaja, Daniël, Zacharia, Jeremia en David. Over de positionering van deze figuren lijkt heel goed te zijn nagedacht. Waar Daniël bijvoorbeeld zijn profetie vurig benadrukt, staat daartegenover, aan de andere kant van de put, een kalme Jesaja. Zoals veel middeleeuwse sculptuur bood de Mozesput oorspronkelijk een veelkleurige aanblik; hij was beschilderd door een zekere Jean Malouel, hofschilder van Filips de Stoute.

Zie ook

  • Toon Rode draad Middeleeuwse sculptuur

Heeft betrekking op:

Jeremia 18:1, Daniël 1:6, 2 Koningen 19:6, Kolossenzen 4:3