Overzicht bijbelboeken

Terzijde

Contrareformatie

Onder Contrareformatie verstaat men de reactie van de rooms-katholieke kerk op de Reformatie, de Hervorming van de moederkerk. Vooral tijdens het Concilie van Trente (1545-1563) werd een aantal maatregelen genomen die misstanden in de rooms-katholieke kerk van binnenuit moesten bestrijden en die het kerkvolk meer aan de katholieke kerk moesten binden. Deze maatregelen hadden onder meer grote invloed op de beeldtaal van de kunsten.