Overzicht bijbelboeken

Terzijde

Daan Manneke - Je lève mes yeux

Dagelijks werd bij ons thuis, na een maaltijd, twee keer uit de Bijbel gelezen. Daarnaast leerde ik wekelijks een psalmvers uit het hoofd om dat vers op maandagochtend op school op te zeggen dan wel voor te zingen. Dit beroemde erfgoed, het zogenaamd Geneefs psalter, is mijn eerste en belangrijkste muzikale bron voor het beroep dat ik gekozen heb: componist. Deze prachtige melodieën ken ik sinds jaar en dag van buiten, en veelvuldig heb ik er gebruik van gemaakt in mijn composities.

In mijn levensontplooiing heb ik geen antenne ontwikkeld voor de strenge, dogmatische concepten van de “zware broeders”, zoals erfzonde en uitverkiezing. Maar de overweldigende, poëtische en emotionele kracht van de psalmteksten is mij tot op heden bijgebleven. “De schaduw des Almachtigen”; “Dag aan dag stort overvloedig sprake uit”; “Gij verstaat van verre mijn gedachten”; “De lofzang klimt uit Sions zalen”.

Begin jaren ’60 componeerde ik mijn veelgezongen Psaume 121, Je lève mes yeux. Sinds dit motetje van enkele minuten heb ik veel andere Psalmcomposities gemaakt in verschillende talen: Nederlands, Frans, Latijn en Hebreeuws. Naast het boek der Psalmen zijn voor mij ook de Oudtestamentische bijbelboeken Spreuken, Prediker en het Hooglied een bron van vreugde en inspiratie.

Psaume 121 - Je lève mes yeux (1962)

Bibliografische referenties

CD De Kapelmeester van de ruimte. Opname door Cappella Breda o.l.v. Daan Manneke (2005)