Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Dag des Heren

De dag van het oordeel. Ook de dag van de opstanding van Christus, de zondag.

In de bijbel wordt op tweeërlei wijze over de dag van de Heer gesproken. In het Oude Testament bij profeten als Jesaja, Jeremia en Joël als dag van het oordeel; zie De dag van de Heer. In het Nieuwe Testament komt de tweede betekenis als dag van de opstanding naar voren. Dat was de dag waarop de gemeente samenkwam. Het huidige gebruik, vaak in traditionele bewoordingen, is daarvan afkomstig: de zondag als de dag des Heren.

"Werkzaamheden die een van de eigenaren van de bruine vloot aan de Handelskade op de dag des Heren had verricht." (Meppeler Courant, juni 1994)

Heeft betrekking op:

1 Tessalonicenzen 5:2