Overzicht bijbelboeken

Over > Hoofdpersonen

Daniël

Alles wat we over Daniël weten, ontlenen we aan het bijbelboek dat zijn naam draagt. Volgens hoofdstuk 1 is hij één van de jonge adellijke ballingen uit Judea die opgeleid worden om aan het hof van Nebukadnessar dienst te doen; zijn naam wordt daarbij gewijzigd in Beltesassar. Al snel valt hij op door zijn bijzondere wijsheid en kennis. Zo kan Daniël als enige, door toedoen van zijn God, de droom van de koning navertellen en uitleggen. Nebukadnessar benoemt hem op een hoge post in zijn rijk (2:48). Ook in hoofdstuk 4 en 5 treedt hij naar voren als uitlegger van onoplosbare mysteriën. In 5:29 wordt hij de nummer 3 van het koninkrijk. Ook onder koning Darius fungeert hij als een uiterst begaafd bestuurder van het rijk; een samenzwering van jaloerse rijksgroten brengt hem in de leeuwenkuil, maar hij wordt er door God beschermd (Dan. 6). In de Toevoegingen bij Daniël (B en C) wordt zijn portret verder aangezet met enkele legendarische trekken.

In het tweede deel van het bijbelboek, vanaf hoofdstuk 7, presenteert Daniël zich als visionair. Hij ontvangt een viertal apocalyptische visioenen, die betrekking hebben op de toekomst van de wereld.

Daniël wordt met Jesaja, Jeremia en Ezechiël tot de grote profeten gerekend.

Heeft betrekking op:

Daniël 1:6, Toevoegingen aan Daniël B:45