Overzicht bijbelboeken

Over > Hoofdpersonen

Daniëls vrienden

In de eerste twee hoofdstukken van het boek Daniël wordt Daniël vergezeld door drie vrienden: Chananja, Misaël en Azarja. In Daniël 3 en in de eerste deutero-canonieke toevoeging komt dit drietal zelfs alleen voor, zonder Daniël. Blijkens de tekst gaat het om Judese ballingen, jongemannen van adel. Ze krijgen een opleiding om aan het hof van Nebukadnessar dienst te kunnen doen; hun namen worden daarbij gewijzigd in Sadrach, Mesach en Abednego. Ze blinken uit in wijsheid (1:19-20) en worden na Daniëls droomuitleg door de koning aangesteld als bestuurders van de provincie Babel (2:49). Door hun principiële opstelling belanden ze in de vuuroven, maar God beschermt hen daar (Daniël 3 en Toevoeging A). Dan verhoogt de koning hun positie in Babel nog verder (3:30).

Heeft betrekking op:

Daniël 1:6-3:30, Toevoegingen aan Daniël A:1