Overzicht bijbelboeken

Kunsten > Muziek

Dankt, dankt nu allen God

Tot de meest geliefde gezangen behoort zeker ook 'Dankt, dankt nu allen God' (Gez. 44, Liedboek voor de kerken). Menig koor heeft het op zijn repertoire staan of op cd gezet, en in veel erediensten krijgt het een plaats. Ook bij de koninklijke familie is het in trek: het werd gezongen in de trouwdienst van Willem-Alexander en Maxima, en bij de doop van hun dochtertje Alexia; en ook bij het huwelijk hun neef Floris heeft het in de dienst geklonken.

De muziek is van Johann Crüger, van wie we nog veel oude melodieën kennen. De tekst ('Nun danket alle Gott') is van Martin Rinckart, een Lutherse predikant uit Eilenburg in het Duitse Saksen. Hij schreef het gedicht in de Dertigjarige Oorlog, toen Eilenburg bijna bezweek onder een grote vluchtelingenstroom en - mede daardoor - hongersnood. In één jaar tijd moest Rinckart 4500 mensen begraven, waaronder zijn eigen vrouw. In de duisternis van dat lijden schreef hij toen dit dank- en loflied.
Minder bekend is dat de tekst teruggaat op Wijsheid van Jezus Sirach 50:22-24. De vertaling die in Nederland gezongen wordt, is gemaakt door Jan Wit.

Dankt, dankt nu allen God
met hart en mond en handen,
die grote dingen doet
hier en in alle landen,
die ons van kindsbeen aan,
ja, van de moederschoot,
zijn vaderlijke hand
en trouwe liefde bood.

Die eeuwig rijke God
moge ons reeds in dit leven
een vrij en vrolijk hart
en milde vrede geven.
Die uit genade ons
behoudt te allen tijd,
is hier en overal
een helper die bevrijdt.

Lof, eer en prijs zij God
die troont in 't licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon en Geest
moet heel de schepping loven.
Van Hem, de ene Heer,
gaf het verleden blijk,
het heden zingt zijn eer,
de toekomst is zijn rijk.

Beluister hier een fragment van het lied, uitgevoerd door Feike Asma op het orgel van de Grote kerk van Maassluis.

Heeft betrekking op:

Wijsheid van Jezus Sirach 50:22-24