Overzicht bijbelboeken

Noot

Darius I

Darius I was koning van de Perzen (522-486 v. Chr.). Hij was de opvolger van Cyrus, de koning die een eind maakte aan de Babylonische heerschappij (in 539 v. Chr. nam hij de stad Babylon in) en die de Judese ballingen toestemming gaf terug te keren naar Juda. Darius I was een capabel bestuurder en hij ondernam ook de nodige veldtochten. Hij probeerde het Perzische grondgebied uit te breiden naar het westen, maar werd door een coalitie van Griekse stadstaten gestuit tijdens de beroemde slag bij Marathon (490 v. Chr.). Hij stond het de Joden die waren teruggekeerd naar Juda - nu een 'provincie' van het Perzische rijk - toe de tempel te herbouwen (Ezra 6:1-12).

Heeft betrekking op:

Zacharia 1:1, Haggai 1:1