Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Dat is brandhout voor de hel

Dat is iemand van wie verder weinig goeds te verwachten is.

Deze zegswijze komt niet letterlijk uit de bijbel, maar is geïnspireerd op het feit dat in de bijbel over de hel wordt gesproken als een groot vuur (bijv. Op. 20:15). Iemand die naar de hel gaat, kan dan dus niet veel meer zijn dan brandhout om het vuur van de hel mee 'aan te houden'. Door streng rechtzinnigen wordt de zegswijze serieus gebruikt voor de onbekeerde zondaars, de vijanden van God.

"Na ... een gebed, ... waarin de redenaar zichzelven en zijne toehoorders met den niet zeer vleienden naam begroette van 'helsche brandhouten', werd de tekst afgelezen." (P. van Limburg Brouwer, Romantische Werken (2 dln.), Leiden, 1874-1876, dl. 1, p. 29a)

Heeft betrekking op:

Marcus 9:43, Matte├╝s 18:8, Judas 1:7, Openbaring 20:15, Psalm 21:10