Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Dat is de rechte Daniël niet

Werd gebruikt als men zich in iemand vergist.

Deze uitdrukking komen we in minstens twee 19e-eeuwse verzamelingen tegen. De tegenstelling canoniek - apocrief zou eraan ten grondslag liggen. Dr. E. Laurillard legt uit:

Daniël komt voor in 't zeggen: 't is de rechte Daniël niet, 't is de man niet, waarvoor men hem hield of houdt. In de Apocryphe boeken vindt men, zooals bekend is, verscheidene aanhangsels op het boek Daniël. Van deze stukken nu zeide men: dat is de rechte Daniël niet; maar wat zoo, oorspronkelijk, in betrekking tot het geschrift werd gezegd, werd daarna onwillekeurig in betrekking gebracht tot den persoon.
(Dr. E. Laurillard, Bijbel en volkstaal. Opgave en toelichting van spreuken of gezegden in de volkstaal, aan den Bijbel ontleend. Amsterdam: D.B. Centen, 1880, p. 15)

Heeft betrekking op:

Toevoegingen aan Daniël C:2