Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Dat is een rib uit je lijf

Dat is een grote uitgave.

De uitspraak als zodanig komt niet letterlijk uit de bijbel, maar is gebaseerd op het verhaal waarin Eva gemaakt wordt van een rib van Adam. De vrouw kostte hem een 'rib uit zijn lijf'.

Heeft betrekking op:

Genesis 2:21