Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Dat is niet volgens Lucas

Dat is niet voldoende onderzocht, de voorbereiding is niet afdoende.

Lucas begint zijn evangelie met een kort voorwoordje aan de lezer. Hij geeft daarin aan dat er al veel verslagen zijn over het leven van Jezus, maar dat hij nu eens heel nauwkeurig alles wil nagaan. De arts Lucas wil 'alles van de aanvang af nauwkeurig nagaan en de gebeurtenissen in ordelijke vorm op schrift stellen' (Lucas 1:3).

Heeft betrekking op:

Lucas 1:1-3