Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

Dat kan het daglicht niet verdragen/velen

Dat is niet in de haak, dat moet verborgen blijven.

Deze zegswijze is waarschijnlijk ontleend aan het gesprek van Jezus met de voorname joodse leraar Nikodemus. Jezus zegt in dat gesprek: 'Wie kwaad doet, haat het licht; hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden.'

"Dan zal men uw weigering toeschrijven ... aan vrees, dat er dingen zouden uitlekken, die 't daglicht niet velen kunnen." (Jacob van Lennep, De Lotgevallen van Klaasje Zevenster (5 dln.) 's-Gravenhage/Leiden/Arnhem, 1866, dl. 5, p. 289)

Heeft betrekking op:

Johannes 3:20