Overzicht bijbelboeken

Kunsten > Beeldende kunst

De christelijke belofte

Adriaen van Nieulandt
Bloemstilleven met schedel en boeken

Op het eerste gezicht wordt dit stilleven beheerst door het klassieke vanitasmotief van de schedel. De vergankelijkheid ervan wordt nog benadrukt door de dikke vlieg die op het voorhoofd zit. Maar daarnaast toont Adriaen van Nieuwlandt ook een aantal objecten die men als tekens van rijkdom moet begrijpen: twee grote parels, een oude munt en een bijzondere schelp die als verzamelaarsobject erg geliefd waren.

De betekenis wordt duidelijk in de Latijnse spreuk die onder de schedel is aangebracht. Hier wordt de retorische vraag gesteld 'Ecquid Sunt aliud/quam brevi gaudium?' (Zijn ze iets anders dan een korte vreugde?) Op deze visie van de Prediker wordt in het stilleven een reactie gegeven. Op het papiertje dat tussen de boeken ligt ingeklemd kunnen we de leuze 'Mourir pour Vivre' (Sterven om te leven) lezen. Daarmee wordt de christelijke hoop op wederopstanding verwoord, die ook verbeeld is in het motief van de vlinder. Deze heeft immers al zijn vorige gedaante als rups achter zich gelaten, net zoals de mens zijn lichamelijk bestaan zal verwisselen voor het eeuwige leven.

De vrij negatieve kijk op de wereld van de Prediker heeft door de boodschap van het evangelie een nieuwe draai gekregen: Hoop schuilt in de belofte op het eeuwige leven.

Heeft betrekking op:

Prediker 2:10