Overzicht bijbelboeken

Over > Bijbelse wereld

De dag van de Heer

In het Oude Testament vinden we herhaaldelijk aankondigingen van de dag van de Heer, die nabij is. Er wordt daarin verwezen naar een beslissende eindtijd. In de meeste gevallen zijn deze aankondigingen gevat in waarschuwingen, en wordt er gedreigd met het oordeel. Deze dag van de Heer, 'dag van ondergang die komt van de Ontzagwekkende' (Joël 1:15), gaat gepaard met kosmische verschijnselen en natuurrampen; zie bijv. Joël 2-3. De gedachte is dat in deze verschijnselen zichtbaar wordt hoe God oorlog voert voor zijn volk en de strijd in hun voordeel beslecht. De vijand daarentegen wordt door deze verschijning van God in verwarring gebracht. Verschillende profeten (o.a. Joël en Amos) maken duidelijk dat het volk van God door de manier waarop het zich gedraagt, er niet op hoeft te rekenen dat God het op de beslissende dag gunstig gezind zal zijn: het heeft zich immers een vijand van God getoond?

In het Nieuwe Testament wordt met de dag van de Heer de wederkomst van ChristusDe wederkomst van Christus bedoeld.

Heeft betrekking op:

Amos 5:18-20, Ezechiël 7:10-27, Joël 1:15, Joël 4:14, Joël 2:1, Joël 3:4, Sefanja 1:7, Sefanja 1:14, Maleachi 3:2, Obadja 1:15, Jesaja 13:1-22