Overzicht bijbelboeken

Terzijde

De derde prijs van de Psalmenwedstrijd

Janet Harsta-Kuipers

De derde prijs van de Psalmenwedstrijd is gewonnen door Janet Harsta-Kuipers, die een nieuwe psalmtekst (een 'Stadspsalm') instuurde van haar man Willem Harsta. Deze tekst wordt gezongen op een vierstemmige zetting van de 16e-eeuwse componist Claude Goudimel.

Het eigentijdse karakter van de tekst geeft een nieuwe kijk op de tekst van Psalm 1. En tegelijkertijd is deze nieuwe tekst volstrekt in overeenstemming met de sfeer van de 16e-eeuwse muziek.

Naar psalm 1

Gelukkig hij die, wandelend op straat,
geenszins verblind is door het vele kwaad
dat een vervuilde stad ons doet aanschouwen;
zich niet vergunt op schone schijn te bouwen,
noch zich op holle praal en pronk verlaat,
maar weet heeft van een stad die niet vergaat.

Bewust van het verdovende venijn
door alle herrie in de steenwoestijn,
opspattend tegen hoge gevelmuren,
weet hij maar kort die kwelling te verduren.
Hij wil zich van het stadsgeweld ontdoen,
vlucht als een hijgend hert naar ’t stadsplantsoen.

Waar oude bomen als een groene ark
standvastig staan te leven in het park,
hun sterke takken zegenend verbreiden
en over mens en dier hun kracht verspreiden,
ondanks het zwerfvuil dat het gras bemorst
en ondanks dronkaards en hun eeuw’ge dorst.

Als hij zich op een bank heeft neergezet,
ontspringt er aan zijn wanhoop een gebed:
O groot geheim, oorsprong van dood en leven,
laat ons niet machteloos als zwerfvuil zweven,
maar als een boom in U geworteld zijn
en kracht verspreiden in de stadswoestijn.

Heeft betrekking op:

Psalm 1:1-6