Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

De duivel met Beëlzebub uitdrijven

Het kwaad met een nog erger kwaad tegengaan.

Als Jezus veel aanhangers krijgt, omdat hij bij talloze bezeten mensen boze geesten uitdrijft, beginnen de schriftgeleerden naar argumenten tegen Jezus te zoeken: 'Hij is bezeten door Beëlzebul' en: 'Dankzij de vorst der demonen, kan hij demonen uitdrijven.' Jezus' antwoord is helder: 'Hoe kan Satan zichzelf uitdrijven?' Je kunt, zoals hij eigenlijk zegt, kwaad niet met kwaad bestrijden.

Heeft betrekking op:

Matteüs 12:26-27, Marcus 3:22