Overzicht bijbelboeken

Over > Sleutelscènes

De eindtijd

De tweede brief aan de gemeente in Tessalonica lijkt een dubbel doel te hebben. Om te beginnen vindt er een correctie plaats op de ideeën die in de gemeente leven met betrekking tot de eindtijd. Kennelijk zijn sommige lezers van 1 Tessalonicenzen met de passage over de dag van de Heer op de loop gegaan, dus dat moet wat 'genuanceerd' worden. Verder wil de schrijver zijn lezers aansporen om in tijden van ellende te volharden. Hij maakt hierbij gebruik van het genre apocalyps; vergelijk de visioenen in Daniël en de Openbaring van Johannes.

Heeft betrekking op:

2 Tessalonicenzen 1:1-3:18