Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

De Engel des HEREN

De meest bijzondere engel, de Messias.

In de christelijke visie is de Engel des HEREN in het Oude Testament een bijzondere vertegenwoordiger van God op aarde: de Zoon van God voordat hij als mens geboren werd. Hij treedt vooral op wanneer het voortbestaan van het volk Israƫl op het spel staat; zo houdt hij de weg naar zijn eigen geboorte open. De Joden hebben deze engel nooit als de Messias gezien.

Heeft betrekking op:

Numeri 22:22, Rechters 2:1, Genesis 22:11, Exodus 3:2