Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

De ganse aarde

De hele mensheid.

In de Statenvertaling wordt de uitdrukking 'ghy gantsche aerde' vaak aangetroffen in verband met het loven en prijzen van God, zoals ‘Singt den HEERE een nieuw liedt / Singt den HEERE, ghy gantsche aerde.' (Ps. 96:1). In Habakuk 2 gaat het niet om Gods lof. De ganse aarde moet zwijgen, stil zijn, want God troont in zijn heilige tempel, zijn paleis. De aarde wordt opgeroepen God in eerbiedige stilte te eren.

De gansche wereld gaat eerbieden
De wetten die gy zult gebieden.
(Onno Zwier van Haren, De Geusen. Proeve van een vaderlands gedicht, 1776, p. 9)

Heeft betrekking op:

Habakuk 2:20, Psalm 96:1