Overzicht bijbelboeken

Over > Hoofdpersonen

De gemeente van Korinte

De gemeente van Korinte is door Paulus zelf gesticht, en bestond uit mensen met een uiteenlopende etnische en religieuze achtergrond. Er waren diaspora-joden te vinden, maar ook Grieken en mensen uit Afrika en uit het Midden-Oosten.

De sociale achtergrond van de gemeente van Korinte is wat moeilijker te achterhalen. Waarschijnlijk weerspiegelde zij de stadsbevolking als geheel. Er waren redelijk welgestelde figuren die een bestaan hadden opgebouwd in de handel, maar ook kleine handwerkslieden (zoals Paulus, die tentenmaker was), vrijgelatenen en slaven.

Een paar leden worden met name genoemd door Paulus. Chloƫ, een handelsvrouw, Sostenes en Stefanas met zijn huisgenoten. Aquila en Prisca - het echtpaar dat aan het einde van de brief de gemeente van Korinte 'hartelijk laat groeten' (16:19) - hebben een tijdje in de stad gewoond, maar vestigden zich later in Efeze.

Uit de brieven van Paulus aan de gemeente van Korinte blijkt dat het er daar niet erg eensgezind aan toe ging. De vele verschillende religieuze en etnische achtergronden van de gemeenteleden leidden tot grote verdeeldheidVerdeeldheid in Korinte en ruzies.

Heeft betrekking op:

1 Korintiƫrs 1:2