Overzicht bijbelboeken

Kunsten > Toegepaste kunst

De gevelsteen met de dieren in de ark

Noachs Arck

Hier zien we de inscheping van de dieren in de ark van Noach. Zo overleven zij de zondvloed, die veertig dagen zal duren. Het getal veertig is in de bijbel een symbolisch getal: veertig dagen, weken, jaren staan voor een periode van bezinning, van wachten op een nieuw begin. Niet alleen de zondvloed duurde zo lang, ook Jezus' verblijf in de woestijn na zijn doop in de Jordaan duurde veertig dagen. Het volk Israël zwierf veertig jaar door de woestijn op weg naar het land Kanaän en Mozes verbleef veertig dagen op de berg Sinaï.

Bibliografische referenties

H.F. van Woerden, Gevelstenen in Amsterdam, wandelen langs bijbelse voorstellingen, Buijten & Schipperheijn, Amsterdam, 2001.

Heeft betrekking op:

Genesis 7:8-10