Overzicht bijbelboeken

Cultuur > Zegswijzen

De god dezer eeuw

De geest van ongeloof en twijfel

"Dat is, de Satan, die door een rechtvaardig oordeel Gods over de ongelovige mensen zulke heerschappij verkrijgt, alsof hij een god van hen ware, en dien zij als hunnen god dienen." (Kanttekening van de Statenvertaling bij 2 Kor. 4:4)

"Tijdens de debatten van dit jaar zag je hoezeer de god dezer eeuw de zinnen verblind heeft. Men toonde zich volstrekt niet meer gevoelig voor bijbelse argumenten." (Reformatorisch Dagblad, 18-12-2000)

Heeft betrekking op:

2 Korintiƫrs 4:4